Các bài viết thuộc danh mục: Tra cứu thông tin

Mã bưu chính là gì? Danh sách mã bưu chính của 64 tỉnh thành Việt Nam

Mã bưu chính là gì? Danh sách mã bưu chính của 64 tỉnh thành Việt Nam

Mã bưu chính hay còn được gọi là mã bưu điện, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code là một chuỗi số được sử dụng trong hệ thống bưu chính để giúp xác định địa điểm giao hàng. Mã này giúp đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả trong quá trình phân loại và phát triển hàng hóa.

Mã bưu chính Việt Nam kể từ năm 2018 được quy định lại gồm 5 chữ số thay thế cho mã 6 chữ số đã cũ trước đó. Ví dụ Hà Nội mã cũ là 100000 thì mã mới hiện nay là 10000.

Một số trang web nước ngoài hoặc một số hệ thống chưa kịp cập nhật mã mới khi điền thông tin vẫn yêu cầu điền 6 chữ số thì bạn chỉ cần thêm 1 số không (0) vào cuối là được.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mã bưu chính và mã bưu chính của các tỉnh thành thuộc Việt Nam.

Đọc tiếp