Các bài viết liên quan đến: Đường thủy

Tìm hiểu về các phương thức vận chuyển phổ biến: đường thủy, đường hàng không, được bộ, đường sắt

Tìm hiểu về các phương thức vận chuyển phổ biến: đường thủy, đường hàng không, được bộ, đường sắt

Vận chuyển hàng hóa là một trong những hoạt động quan trọng của nền kinh tế, đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia, khu vực và doanh nghiệp.

Hiện nay, có bốn phương thức vận chuyển hàng hóa chính: đường bộ, đường hàng không, đường thủy và đường sắt. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu tổng quan về từng phương thức này.

Đọc tiếp